Kaptein Royal Caribbean

Royal Caribbean – en verden i miniatyr

Mer enn halvparten av kapteinene på Royal Caribbeans 25 skip er fra Skandinavia. Cruisebloggen tok en prat med kaptein Mattias Persson som fortalte om selskapets på å overholde likestilling og om felleskapet mellom de ulike nasjonalitetene ombord.
– Verden ville vært et bedre sted om man oppførte mot hverandre slik man gjør mot hverandre i Royal Caribbean, sier Mattias Persson.

Royal Caribbean i Labadee
Vil du også jobbe i solen med Royal Caribbean?

Skandinavisk rekruttering til Royal Caribbean
Royal Caribbean Cruises Ltd. ble grunnlagt i Norge i 1968. Det er ikke uvanlig for de skandinaviske gjestene ombord å få informasjonen først på norsk når kapteinen informere om været på høytallerne. Selv i dag er mer enn halvparten av kapteinene fra skandinavia. De fleste kommer fra Norge, men man ser at rekrutteringen av svenske styrmenn (blivende kapteiner) øker mest. I tillegg ser man at det har blitt flere kvinnelige styrmenn som jobber på bryggen, alt takket være kapteinen Mattias Persson fra Stockholm. Sverige er nemlig ett av fem land som rekrutterer til kaptein og styrmanns besetning. Også Finland tilhører gruppen med land som ansetter personal til bryggen.

Voyager of the Seas, kaptein
En kaptein og hans skip (Voyager of the Seas)

Fellesskap og moro ombord
Mattias Persson forteller cruisebloggen om selskapets fokus på likestilling i rekrutteringen og utfordringene i forhold til dette. Han forteller også om fellesskapet blant de ansatte, på jobb og i fritiden når kolleger fra ulike fagfelt spiller fotball og hockey sammen for å styrke samholdet.

Men først vil vi redegjøre om det økende fokuset på rekruttering av svenske styrmenn. Mattias Persson har jobbet for selskapet siden 2001. Han kombinerer kapteinoppdraget med å rekruttere svensk personal til «bryggen» på skipet i samarbeid med sjøfartshøyskolen (Linneuniversitet) i Kalmar, Sverige.

Royal Caribbean cruise
Har kaptein Mattias verdens beste kontorutsikt?

Hei Mattias, fortell oss om rekrutteringen av svenske styrmenn.
– Royal Caribbean har ett samarbeid med sjøfartshøyskolen i Kalmar der jeg er foreleser for elevene. To ganger i året er jeg med i seleksjonsrunden der totalt ti styrmenn – inklusivt kvinner – blir valgt ut til å få muligheten til et internship ombord ett av våre skip i seks måneder.

Mattias forteller at Royal Caribbeans fokus på å oppnå større likestilling blant ansatte ved bryggen ikke går på bekostning av kvalitet.
– Det absolutt viktigste er at vi rekrutterer riktige mennesker. Utfordringen er å skape en mer jevn fordeling av kjønn når hele 80% av elevene er menn. Men vi gjør det absolutt bra her. Av de siste 36 svenske som har blitt rekruttert er hele 15 styrmenn kvinner.

Foreløpig har Royal Caribbean tre kvinnelige kapteiner, hvorav to er fra Sverige og en fra Danmark.

Kaptein Royal Caribbean
Kaptein Mattias (nr. 2 fra venstre) med kollegaer fra New Zeland, Usa og Norge

Hva kreves for å jobbe på et cruise?
Sosial kompetanse og disiplin er absolutt nødvendig. Du har flere tusen kolleger fra mange ulike nasjonaliteter. Du må like å omgi deg og omgås med mange ulike mennesketyper. Det er jobb døgnet rundt ombord og alt skal koordineres og rulleres. Dette krever disiplin. Det finnes et visst hierarki, men hos oss i Royal Caribbean merker man også en skandinavisk kultur i forhold til nettopp dette med hierarki.

Mattias forteller videre at utover atmosfæren så er også sikkerhetsrutinene skandinavisk forankret.
– Vi har de tøffeste sikkerhetskravene i bransjen.

Royal Caribbean captain
Kaptein Mattias som har stortivdes hos Royal Caribbean siden 2001

Hva er artigst med det å jobbe ombord hos Royal Caribbean?
– Muligheten til utvikling! Svaret kommer kjapt fra Mattias, som forteller at karrierestigen fra styrmann til kaptein kan ta opptil ti år.

Det kan høres veldig lenge ut, men du får muligheten til utvikling på mange spennende nivåer, sier han. Utvikling gjelder ikke bare faglig og profesjonelt, men også at du får møte og oppleve mange ulike mennesker og kulturer på reisen. Dessuten får man jo se utrolig mange destinasjoner og land rund om i verden. Det er jo helt unikt!

Royal Caribbean cruise
Har kaptein Mattias verdens beste kontorutsikt?

Royal Caribbean – en verden i miniatyr
Mattias forteller om samholdet ombord. Han er selv med i skipets fotball og hockeylag. Mattias tøyser og forteller at han trodde at han skulle få bære kapteinsbindet i fotballaget.
– Men en av de tyrkiske kokkene er en virkelig god fotballspiller og har da naturlig blitt lagets kaptein.

Under hver cruiserute skiftes personalet delvis ut,
men lagfølelsen ombord består. Når Mattias jobber til sjøs er han øverste sjef for hele besetningen. Han fremhever ord som samarbeid, respekt, tydelighet, stolhet og engasjement.
– Verden hadde vært et bedre sted om alle mennesker oppførte seg på samme måte mot hverandre som vi gjør ombord hos oss i Royal Caribbean, avslutter Mattias Persson med et smil om munnen.

Les også intervjuet med svenske Isak Luther, Andre styrmann på verdens største cruise Harmony of the Seas.

Cruisebloggens reporter Rosita möter kaptein Mattias Persson.

Skrevet av Rosita – Royal Caribbean, oversatt av Ine, Royal Caribbean.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *